Vrijdag 30 november 2018

Oliebollenbakken voor renovatie Peddemorsboerderij

De vrijwilligers van de Peddemorsboerderij bakken op zaterdag 15 december oliebollen volgens oud recept. Van 13.00 tot 18.00 uur wordt er gebakken naast de boerderij bij het spandoek. De aanbieding is 10 oliebollen voor € 6,00. De totale opbrengst krijgt een goede bestemming: de nieuw te bouwen dependance en renovatie.

De actie is al een eerste aanzet van de werkgroep ‘Visie Peddemorsboerderij’, om de zo gewenste renovatie/nieuwbouwplannen te verwezenlijken.

Behalve deze broodnodige renovatie van de Peddemorsboerderij zelf, is het belangrijk dat er een pand komt, extern van de boerderij. Hier kunnen onder meer de entreekaarten worden verkocht, de realisatie van een toiletgebouw, een keuken en een garderobe. De Peddemorsboerderij zelf kan dan helemaal in gebruik genomen worden als cultureel centrum. De plannen zijn om de naast staande schuur aan de westkant om te gaan bouwen tot deze dienstenruimte.

Er is voor dit hele project een bedrag van zo’n € 250.000,– mee gemoeid en de het bestuur hoopt dat dit mede gerealiseerd kan worden via financiële hulp van de bevolking.