Woensdag 24 april 2024

Nieuwe voorzitter bij de Peddemorsboerderij.

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op maandag 22 april is Gerard Nijkamp benoemd tot nieuwe voorzitter van stichting de Peddemorsboerderij. Hij volgt Dirk Boswinkel op. Hij had 16 jaar de voorzittershamer in handen, maar heeft deze nooit gebruikt. Het waren soms turbulente tijden van bijna beëindiging van alle activiteiten in de boerderij tot de restauratie ervan. Daarna volgde er een veelheid aan activiteiten op de djälle. Bats en Dieks, de laatste bewoners moesten eens weten dat hun boerderij een cultureel centrum in Vriezenveen is geworden. Het is nu aan de nieuwe voorzitter Gerard Nijkamp die niet als herenboer maar als goed bestuurder samen met alle vrijwilligers kan gaan oogsten wat Dirk Boswinkel heeft gezaaid. Er is al meteen werk aan de winkel, want nog maar net benoemd tot voorzitter vielen de pannen al van het dak.

Toespraak door Anita Stegeman, bestuurslid van de Peddemorsboerderij:

Afscheid Dirk,

Vanaf 2008 is Dirk nauw betrokken bij het wel en wee van de Peddemorsboerderij en nam het voorzitterschap over van Hans Schipper. Het was een bestuur van vijf personen met een dertiental vrijwilligers ter ondersteuning.

Er werden steeds nieuwe activiteiten bedacht en uitgevoerd met als een van de hoogtepunten het uitbrengen van de boekjes met de winkeltjes van weleer. Na een aantal weken expositie was animo groot om een eerste deel uit te brengen. Dit heeft zich daarna nog 3x herhaald. Met een groot aantal vrijwillers is er veel oud materiaal boven gekomen maar natuurlijk ook nieuwe foto’s, die laten zien hoe de panden er nu uitzien. Het was een groot succes en heeft ons als stichting zeker geen windeieren gelegd.

Daarna kwam de ruilverkaveling aan bod. Weer gingen de vrijwilligers onder leiding van Hans Kobus op zoek naar de oude en nieuwe boerderijen en weer werd er prachtig materiaal verzameld. Een mooie, interessante expositie volgde.

Inmiddels werd de groep vrijwilligers groter, er kwamen meer dames de groep versterken. Het bestuur kreeg gaandeweg nieuwe leden.

Er werd ook vergaderd, in de boerderij. Maar…. Diene Peddemors werd ouder en verhuisde naar de Vriezenhof. Het hele bestuur erachteraan, want Diene wou toch graag op de hoogte blijven van het wel en wee in de boerderij.
Het was er bloedje heet op haar kamer en steevast vroeg ze aan mij : wist doe effen koffie zet’n , de Jodekoek’n ligt wa in ‘t kastie.
Totdat Dirk de ultieme oplossing had bedacht: we maken Diene erelid, dan blijft ze betrokken maar maakt dan geen deel meer uit van het bestuur.
Nou…. Dat heeft hij geweten, een fikse uitbrander volgde, ze was er niet van gediend, ze was door de burgemeester destijds aangesteld en ze bleef tot het einde toe lid van het bestuur. Trouw hebben we toen na iedere vergadering de notulen naar de Vriezenhof gebracht.

Het was niet altijd rozengeur en maneschijn, enkele jaren geleden werd er bij de gemeente bedacht dat de verenigingen en stichtingen wel wat konden bezuinigen. Voor ons zou dat betekenen dat we we de helft subsidie moesten inleveren en dat met een huur en een gasprijs die veel hoger was dan dat de subsidie zou worden.
Na gesprekken met de gemeente en het op tafel leggen van de sleutel is het gelukkig allemaal teruggedraaid.

Ondertussen werden er meer en meer activiteiten in en om de boerderij georganiseerd waarbij Dirk steevast een van de kartrekkers was. Altijd betrokken en de puntjes op i zetten, op een positieve en meedenkende wijze. Maar het was eigenlijk altijd te koud in de boerderij , de keuken voldeed niet, de toilet was niet meer van deze tijd, het stroomverbruik ongelofelijk hoog . Er moest overduidelijk wat gebeuren aan de boerderij, deden we dat niet dan zou dat betekenen dat er over 10 of 15 jaar geen Peddemors boerderij zou zijn.

In 2019 werd de werkgroep toekomst visie Peddemors boerderij opgericht.
Het netwerken begon. Samen met de werkgroep aan de slag: het Oversticht werd aangeschreven om te helpen met ideeën en er werd een rapport gemaakt.
In eerste instantie werd er geprobeerd om de oude schuur te vernieuwen zodat daar de activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Dit plan is afgewezen door de gemeente. Na lobby werk van Dirk samen met Herman Dasselaar is de huidige situatie goedgekeurd. De boerderij zou een totale metamorfose ondergaan,binnen en buiten. Samen met Frits, de vele vrijwilligers en deels door aannemers is er een fantastisch werk verricht.

Jaarlijks organiseert Dirk met een commissie de expositie eigen werk, een tentoonstelling van creatieve werken van bewoners van Twenterand, een drietal weken per jaar kunnen mensen elkaar inspireren en activeren om creatief bezig te zijn.
Daarnaast is er de jaarlijkse expositie van de natuurfotografen, ook daarin speelt Dirk een sturende en actieve rol.

Sinds 5 jaar is Dirk samen met de commissie de mede- bedenker en organisator van Vjolle wille op de djalle. Een reeks gezellige avonden in november/ december op de djalle van de boerderij. Samen maken ze er elk jaar weer iets moois van, vier avonden een uitverkochte djalle.

En dan nog even de mooie website, ook dit is door Dirk opgepakt , met als resultaat een prachtige, overzichtelijke site waar iedereen kan zien wat er te doen is en waar mensen zich op kunnen geven voor verschillende activiteiten. Tevens is er op de site interactief te bekijken waar vroeger de winkeltjes van weleer waren, een grote aanwinst voor de boerderij.

Dirk je neemt afscheid als voorzitter, en we vinden met z’n allen dat je de boerderij naar een hoog level hebt gebracht, zowel op actief -als op financieel gebied.
We zijn een gezonde stichting met een actieve, creatieve groep mensen, de sfeer is goed, het loopt allemaal goed, de activiteiten kalender staat vol leuke dingen.
We zijn je dankbaar voor zestien jaar trouwe dienst, een voorzitter niet alleen voor het bestuur maar voor ons allemaal. Altijd rustig, in mogelijkheden denkend, respect voor anderen hebbende, openstaan voor ideeën van anderen, inspirerend en motiverend.
We willen Jos bedanken dat je zoveel tijd hebt kunnen en mogen besteden in de boerderij.
Fijn dat je als bestuurslid betrokken blijft.