Dinsdag 20 april 2010

Winkels van Weleer verschijnt in boekvorm

Afgelopen najaar hield de Stichting Peddemorsboerderij in de gelijknamige boerderij op het Westeinde een interessante expositie. Deze tentoonstelling “Winkels van Weleer” toonde een deel van de winkels in Vriezenveen in de vijftiger jaren. De tentoonstelling werd in november geopend door burgemeester Bernard Kobes. De grote toeloop van bezoekers was voor de organisatie een duidelijk signaal, dat het historische thema leeft. Tijdens deze eerste tentoonstelling van panelen met zo’n tachtig winkels van toen konden de bezoekers genieten en oude verhalen ophalen over de winkelstand van zo’n zestig jaar geleden. En winkels waren er in die tijd langs de kilometerslange dorpsstraat nog veel. Ook was er tijdens de expositie een gids beschikbaar, waarin kort en bondig iets werd verteld over de winkel en de ondernemer(s). De panelen toonden vaak unieke beelden, die nog nooit eerder te zien waren. Een werkgroep Winkels van Weleer had in de aanloop naar de tentoonstelling veel weten te verzamelen, dat een bijzonder beeld gaf van het winkelbestand van vroeger dagen. De bezoekers konden dit bijzonder waarderen en ook toen was er al de vraag naar meer. De werkgroep Winkels van Weleer, die nog steeds bezig is ter voorbereiding op een tweede expositie dit najaar in de Peddemorsboerderij is momenteel druk doende met nog meer winkels met een beschrijving en fotomateriaal te verzamelen.

Inmiddels heeft de Stichting Peddemorsboerderij besloten om een deel van de eerste tentoonstelling uit te geven in boekvorm. Het eerste deel van een serie van vier boeken over de Winkels van Weleer in Vriezenveen zal op zaterdag 1 mei worden gepresenteerd. Het bijna honderd pagina’s tellende boek zal die morgen worden aangeboden en is die dag van 10.00-16.00 uur te koop in de Peddemorsboerderij. Een fraaie uitgave met honderden foto’s van winkels en bewoners, die voorzover mogelijk in kleur wordt uitgegeven door de stichting, zal veel van de expositiebeelden tonen. Bij elke fotopagina is een beschrijving van het winkelpand en de bewoners, waarbij veel materiaal is gebruikt uit particuliere archieven.

Het eerste deel van Winkels van Weleer Vriezenveen gaat € 12,50 en is daarmee een hebbeding of leuk om te geven. De Stichting Peddemorsboerderij opent extra haar deuren voor de verkoop van het boek in de eerste week van mei. Op 3 mei van 18.00-20.00ur en op 4 mei van 17.00-19.00 uur is de boerderij geopend. En ook de opvolgende dagen 5, 6 en 7 mei kan men van 18.00-20.00 uur terecht in de expositieboerderij aan het Westeinde. Tenslotte is ook op de zaterdag voor Moederdag 8 mei de boerderij open voor de verkoop van het Winkelboekje van 10.00-16.00 uur. Ook zal het boekje in die eerste week van mei te koop zijn op het Historisch Museum Vriezenveen en bij Spar Mulder en bij C-1000 Fikkert. Het boekje, dat in een oplage van enkele honderden wordt uitgegeven, zal daarna niet weer verschijnen. Voor wie deze unieke uitgave in zijn of haar bezit wil hebben, is dus haast geboden! Het tweede deel zal in het najaar van 2010 verschijnen en de overige twee delen in het voorjaar van 2011.