Woensdag 6 november 2024

Vjölle wille op de Djälle

Een viertal avonden met vjölle wille op de djälle in de Peddemorsboerderij. Het thema is op dit moment nog niet bekend, wel de data: woensdag 6, vrijdag 8, woensdag 13 en vrijdag 15 november. Aanvang 20.00 uur. Nadere info volgt.