Donderdag 31 oktober 2013

Start fotoexpositie Ruilverkaveling Vriezenveen in Peddemorsboerderij

De ruilverkaveling Vriezenveen van 1955-1968 heeft diep ingegrepen in de landschapsstructuur van het dorp. Ook de verplaatsing van veel boerderijen uit de dorpsstraat naar het buitengebied en de sociaaleconomisch ontwikkeling van de landbouw heeft Vriezenveen en haar inwoners sterk veranderd. De boerderijen verdwenen uit het straatbeeld. Ondertussen zijn we ruim vijftig jaar verder en zien we al weer ruilverkavelingsboerderijen verdwijnen.

Bij de Stichting Peddemorsboerderij bestaat er al geruime tijd het voornemen om de geschiedenis van deze mijlpaal uit de vijftiger en zestiger jaren op allerlei manieren vast te leggen, dit met medewerking van de vereniging Oud Vriezenveen. De eerste stap daartoe is gezet door het bestuur van de Stichting Peddemorsboerderij door een werkgroep “Ruilverkaveling Vriezenveen” in te stellen. De werkgroep, die regelmatig bijeenkomt in de Peddemorsboerderij, is vooral bezig met het verzamelen van gegevens en fotomateriaal.

Werkgroep Ruilverkaveling
Een volgende stap is het houden van een startexpositie in de maand november 2013 in de Peddemorsboerderij. Deze expositie in de weken 46, 47 en 48 legt vooral in beelden de nadruk op de voorbereidingen, de start en de eerste jaren.

Openingstijden
De openingstijden van deze startexpositie zijn op de donderdagen 14, 21 en 28 november van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur; op de vrijdagen 15, 22 en 29 november van 14.00 – 17.00 uur en op de zaterdagen 16, 23 en 30 november van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur. Het project heeft Vriezenveen een flink aantal jaren in beslag genomen.

Jaar van de boerderij
Het lijkt wel of in dit Jaar van de Boerderij 2013 alle ogen gericht zijn op het platteland. Het gebied van de Ruilverkaveling Vriezenveen wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beschouwt als een interessant Wederopbouwgebied. Landschap Overijssel heeft in samenwerking met de Stichting Land & Schap een landschapsanalyse ontwikkeld. De gemeente Twenterand is onlangs gestart met het ontwikkelen van een Nota Platteland. De Stichting Peddemorsboerderij wil met haar activiteiten bereiken, dat de geschiedenis van agrarisch Vriezenveen rond het midden van de vorige eeuw in de brede zin van het woord blijft bewaard voor het nageslacht.