Maandag 14 juli 2014

Voorbereiding tweede expositie ‘Eigen Werk’ van start

Met een recordaantal bezoekers van bijna driehonderd kunstliefhebbers en veertig deelnemende amateurkunstenaars uit de gemeente Twenterand heeft het bestuur van de Stichting Peddemorsboerderij doen besluiten om de expositie ‘Eigen Werk van amateurkunstenaars uit Twenterand’ van vorig jaar opnieuw te organiseren.

Het enthousiasme van de bezoekers en deelnemers was voor de werkgroep een vrijbrief om de expositie jaarlijks
op de agenda van het culturele ontmoetingspunt te zetten. De werkgroep wil het evenement daarom vanaf nu ieder jaar in
oktober houden en verwacht voor dit jaar een flinke toename van deelnemers.

“Twenterand blijkt veel meer amateurkunstenaars te hebben dan deze 40”, weet de werkgroep inmiddels.
“Want: ‘Als ik dit had geweten, had ik mij ook opgegeven’, was vorig jaar de meest gehoorde opmerking in de Peddemorsboerderij.”

Verscheidenheid
De Peddemorsboerderij is op zoek naar allerlei vormen van creativiteit en hoe meer verscheidenheid er komt,
hoe mooier dat zal zijn. De kunstvormen mogen op allerlei gebied zijn. Te denken valt o.a. aan , glastechnieken,
foto’s, sierraden, 3D, schilderen, tekenen, houtsnijden, beeldhouwen, boetseren, lithografie, en nog veel meer.

Voor de amateurkunstenaars uit Twenterand is dit de mogelijkheid om zich te laten zien. Iedere deelnemer
krijgt een beperkte ruimte toegewezen door de werkgroep, waar het kunstobject geplaatst kan worden.
Ook wordt gevraagd een kleine beschrijving van zichzelf te geven en hoe men tot deze kunstvorm of hobby is gekomen.

Aanmelden
– Aanmelden kan tot 13 september a.s. via de website Peddemorsboederij.nl. of via emailadres d.boswinkel@home.nl

Expositie
– Gedurende vier weken van oktober 2014, de start zal zijn op donderdag 2 oktober en zaterdag 25 oktober is de laatste dag.

Openingstijden
• donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.