Woensdag 22 februari 2023

Vjeans Proat'n op de djälle

Een avond vol dialect in de Peddemorsboerderij. Ontdek het dialect van je eigen regio of geniet van verhalen en liedjes uit andere streken.

“Wie zängt dat zo!”

Alle aandacht in de maand maart gaat uit naar de dialecten die in de gemeente Twenterand worden gesproken. De overeenkomst is, dat het allemaal Nedersaksische dialecten zijn maar er zijn ook verschillen, meestal kleine maar soms ook grote. Op de dialectavond op 10 maart kunt u in de Peddemorsboerderij deze dialecten horen en zelf ook spreken. Er wordt vier keer een verhaal voorgelezen met het dialect van één van de vier kernen van Twenterand. Er is een mystery guest, die in het dialect kan worden ondervraagd. Verder worden er gedichten voorgelezen en liederen gezongen. Thea Kroeze verteld over de herkomst van een aantal streekgerechten, die ook worden geserveerd. Een dialectwoordenbingo maakt deze avond compleet. De avond begint om 20:00 uur en de boerderij is om half acht open. De entree bedraagt €7,50. Er is plaats voor maximaal zestig personen. Dus wees er snel bij. Aanmelden kan uitsluitend via de website van de Peddemorsboerderij. www.peddemorsboerderij.nl

De avond is volgeboekt....!